20 жилийн турш үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын мэргэжилтнүүд.

Бид юу хийдэг

Гол бүтээгдэхүүнүүд

Дамжуулалт нь голчлон Siemens-ийн өндөр ба нам хүчдэлийн хувьсах давтамжийн хөтчүүд, тогтмол гүйдлийн хөтчүүд, хөдөлгөөнт серво хяналтын бүтээгдэхүүнүүд, Siemens моторуудыг агуулдаг. Аж үйлдвэрийн автоматжуулалт нь голчлон DCS автоматжуулалтын сүлжээ, WINCC тохиргооны програм хангамж, PLC програмчлагдсан хянагч, мэдрэгчтэй дэлгэц (HMI), үйлдвэрлэлийн хяналтын компьютер (IPC), үйлдвэрлэлийн цахилгаан хангамж, үйлдвэрлэлийн холбоо, Siemens CNC систем, Siemens багаж, Siemens нам хүчдэлийн цахилгаан, гэх мэт.